Energiailta

12.6.2024 17:00

isompi-logo-ja-rimpsu-pienempi.png

Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan ekoenergia
 – toimintamalli maaseudun hybridiin uusiutuvaan energiaan (EKOENERGIA)

Ekoenergia-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen toteutusaika on 1.9.2023-31.8.2026.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli maaseudun hybridiin, paikallisesti keskitettyyn energiantuotantoon, jakeluun, varastointiin ja käyttöön.

Energiantuotannon osalta hankkeessa keskitytään erityisesti elintarviketuotannon ulkopuolelle jääneiden vähäkäyttöisten turvepeltojen, turvetuotannosta poistuvien tai poistuneiden alueiden potentiaaliin kasvattaa peltobiomassoja biokaasun raaka-aineeksi. Hankkeessa kartoitetaan myös muihin bioenergiaraaka-aineisiin (esim. orgaaniset jätteet) sekä aurinko- ja tuulienergian tarjoamia mahdollisuuksia paikallisesti keskitetyn uusiutuvan energian tuotannossa. 
Hankkeessa tarkastellaan myös erilaisten energiantuotantomuotojen yhteensovittamista.

Toimintamallin avulla madalletaan kynnystä uusiutuvan energian tuotantoon siirtymisessä ja uuden liiketoiminnan käynnistämisessä tuottamalla tietoa ansaintalogiikasta, lainsäädännön asettamista reunaehdoista sekä investointitarpeista. Keskeisenä tavoitteena on myös edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä seutukunnallisen ekoenergiaverkoston luomiseksi, seutukunnallisen energiantuotannon käynnistämiseksi ja energiatehokkuuden edistämiseksi sekä energiaan liittyvän huoltovarmuuden parantamiseksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on mm. edistää ravinnekierron kehittämistä ja tehostaa energiantuotannon eri vaiheisiin liittyviä logistisia ketjuja. Hanke paitsi aktivoi uuden kehittämistoiminnan käynnistymistä, myös tukee seutukunnan alueella tapahtuvaa omaehtoista kehittämistoimintaa.

Hankkeen pidemmän aikavälin tavoitteena on luoda Haapaveden-Siikalatvan seutukunnasta ekoenergian ja kiertotalouden edelläkävijä ja 
suunnannäyttäjä. Hankkeessa syntyvää toimintamallia voidaan hyödyntää myös muilla kohdealueilla.

 

 

 

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:   12.6.2024 17:00
Päättyy:   12.6.2024 19:00

Tapahtumapaikka

Pulkkilantie 4
Siikalatva

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Tapahtuman yhteyshenkilö:

EKOENERGIA-hanke

marika.vainio@oamk.fi