Virtuaaliteknologia ja sisällöntuotanto pk-yrityksissä ja koulutuksessa

5.10.2023 12:00

Oamk Linnanmaan kampus

nopsa_tapahtuma-mainonta_2023_logot.jpg

NOPSA – Nopeat digitaaliset kokeilut -hankkeen tavoitteena on jatkuvan oppimisen osaamisympäristöjen kehitys uuden liiketoiminnan ideoiden synnyttämiseksi. Teemoina ovat esimerkiksi turvallinen automaatiosuunnittelu ja -tuotanto, erityisesti tietoturvallisuus. NOPSA-hankkeessa tavoitteena ovat yrityksen osaamisen vahvistaminen, digitaalisten toimintatapojen hyödyntäminen ja uusien teknologioiden soveltaminen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen sisällössä kestävä kehitys ja vihreä siirtymä osana teollista toimintaa tunnistetaan kantavina teemoina.

HOPEDI-hankkeessa vahvistetaan Oamkin henkilöstön digipedagogista osaamista ja opiskelijoiden digiopiskelutaitoja. Hankkeessa jaetaan pedagogisiin malleihin ja oppimisympäristöihin liittyviä hyviä käytäntöjä sekä kehitetään työelämälähtöisiä ratkaisuja hybridiopetukseen ja -oppimiseen yhdessä sidosryhmien kanssa. HOPEDI-hankkeen toteuttavat Oulun ammattikorkeakoulun kaikki koulutusyksiköt. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (MUUVI) -hankkeen tavoitteena on tukea pohjoissuomalaisia mikro- ja pk-yrityksiä toimimaan odottamattomissa kriisitilanteissa. Kehitämme yritysten kykyä sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä taitoa oppia hyödyntämään niitä. Keskitymme erityisesti yritysten muutoskyvykkyyden, vihreän siirtymän ja digitalisaation teemoihin. Hanketta toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. Hanke toimii osana valtakunnallista hankekokonaisuutta. Se toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston REACT-EU-rahoituksella ja toteutusaika on 1.12.2022-31.12.2023. 

APAJA – Virtuaalisten vierailujen toimintamalli -hankkeen tavoitteena on lisätä digitaalisten alustojen hyödyntämiseen liittyvää osaamista ja vahvistaa valmiuksia hyödyntää monipuolisesti ja tavoitteellisesti erilaisia digitaalisia alustoja ja työkaluja erilaisissa virtuaalivierailuissa. Konkreettisena tavoitteena on luoda virtuaalivierailujen toimintamalleja, jota erilaiset yritykset ja organisaatiot voivat hyödyntää. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusHankkeen toteutusaika on 1.8.2022-30.11.2023.

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

5.10.2023 12:00

Päättyy:  

5.10.2023 16:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Oamk Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9
90570 Oulu

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Tapahtuman yhteyshenkilö: Katarina Rauhala

+358503122820

katarina.rauhala@oamk.fi